MŠ Na Bučance je

dvojtřídní, děti jsou s ohledem na dispoziční členění budov rozděleny do tříd podle věku, při rozdělení do tříd je samozřejmá komunikace s rodiči, přihlíženo je k osobnosti dítěte tak, aby ve „své“ třídě bylo spokojené.

 

3-4 roky: 1. třída: adaptace na nové prostředí a osoby, schopnost spolupráce, kooperace a komunikace s dětmi, dospělými, autonomie dítěte v rámci skupiny, velký prostor pro volnou hru a její obohacování, pro pohybové aktivity, prodlužující se chvilky řízených činností a soustředění, rozvíjení samostatnosti ve všech rovinách, získání pocitu bezpečí, důvěry, jistoty, seznamování s hudebním, výtvarným, dramatickým vyjadřováním.

 

5-6 let: 2. třída: příprava programu i náročnějších činností, vzdělávací nabídka podle zájmu dětí, prodloužení doby soustředění prostor pro volnou hru a pohybové činnosti, výtvarné, dramatické, hudební vyjadřování, podpora zvídavosti a zájmu o další učení, samostatnost, autonomní vystupování dítěte zároveň s akceptováním zájmů skupiny.

 

 

 

V jednotlivých třídách je zpracován podle Školního vzdělávacího programu vlastní třídní vzdělávací program Rok v mateřské škole, který respektuje věkové složení, individuální a věkové potřeby dětí, jejich zájmy, záliby a zaměření třídy. Metody a formy práce jsou také uzpůsobeny složení skupiny, jejím zvláštnostem, pedagogickému stylu učitelek.