Nástěnka

SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ VE STŘEDU 9.6.2021 OD 16:00 HODIN

Prosíme o účast bez dětí, stačí přítomnost jednoho zákonného zástupce.

Prázdninový provoz - info

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 2. zasedání ze dne 27.01.2021
číslo 2R-44/2021

k zajištění provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec – srpen 2021 a k zajištění činnosti školních družin v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec – srpen 2021

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e

a) v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 zajištění provozu všech MŠ 
b) v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ bez výjimky
c) od 1. 9. 2021 zajištění provozu všech MŠ

PRO DĚTI MŠ BoTA (pracoviště Táborská, Boleslavova, Na Bučance, Křesomyslova) bude v provozu budova MŠ TÁBORSKÁ (7. 00 - 17. 00).

VYPLŇTE SVŮJ ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V JEDNOTLIVÝCH TÝDNECH MĚSÍCE ČERVENCE DO PŘIPRAVENÝCH FORMULÁŘŮ VE TŘÍDÁCH DO 10. 6. 2021 !!!!!

PROVOZ MŠ OD 3. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

 Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

o V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

Sledovány budou příznaky onemocnění, v případě projevů bude kontaktován zákonný zástupce a dítě bude bezodkladně odesláno domů; další postup řešen po konzultaci s pediatrem:

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Dítě vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 zvýšenou tělesnou teplotu

 suchý kašel

 dušnost

 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 ztrátu chuti a čichu

 bolest v krku

 bolest svalů a kloubů

 rýmu / ucpaný nos

 bolest hlavy

Zápis 2021 - 2022

Přihlášky jsou Vám v elektronické podobě k dispozici pod následujícím odkazem:

Přihláška_-_2021_-_2022_Na_Bučance.doc

Přihláška_-_2021_-_2022_Na_Bučance.pdf

Přihlášku v listinné formě si můžete po předchozí telefonické či e-mailové domluvě vyzvednout v průběhu dubna ve školce.

Vyplněné a lékařem podepsané přihlášky budou přijímány v mateřské škole v TERMÍNU ZÁPISU ve dnech 11. – 12. 5. 2021 od 15. 00 do 17. 00 hodin; s sebou si vezměte: vyplněnou a PODEPSANOU přihlášku, průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte; pokud z vážných důvodů v uvedený termín přihlášku do mateřské školy doručit nemůžete, domluvte se telefonicky či e-mailem na předání přihlášky dříve.

Dne 12. 5. 2021 v 17. 00 je přijímání přihlášek ukončeno, následuje přijímací řízení.

V případě, že zájem o umístění převýší kapacitu mateřské školy, je stanoveno kritérium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho zákonného zástupce na území MČ Praha 4, dále jsou děti řazeny dle věku tak, že přednost při přijetí má vždy dítě dříve narozené.

Výsledky přijímacího řízení si můžete osobně vyzvednout 26. a 27. 5. 2021 mezi 15. – 17. hodinou.

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí: (bude doplněno)

Informace:

-          Dle § 36, odst. 4 správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, tj. doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, trvalé pobytu a z něhož je patrná i podoba

-          dle § 33, odst. 1 správního řádu, má účastník nebo jeho zástupce právo dát se v řízení zastoupit zmocněncem, kterého si zvolí a který se prokáže plnou mocí, udělenou písemně

-          dle § 36, odst. 1správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením vyhlásit, až do kdy mohou činit své návrhy

-          dle § 36, odst. 2 správního řádu má účastník nebo jeho zástupce právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádá, správní orgán poskytne o řízení informaci.

-          dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být před vydáním rozhodnutí ve věci daná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

INFORMACE O ODKLADECH ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Žádáme rodiče předškoláků, kteří uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte, aby nám tuto skutečnost sdělili na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do konce dubna.

Děkujeme.

Kalendář

<< Červen 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
  2 3 4 5 6
7 8 9 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30        

Jídelníček

Informace - platby

MŠ BoTa
pracoviště Na Bučance 5
140 00 Praha 4
tel./fax 241405891
info@msnabucance.cz
www.msnabucance.cz
více v kontaktech a na mapě

 

Easy Software